MOJA PRAKTYKA KLINICZNA

 

Oferuję konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną dzieci i osób dorosłych oraz psychoanalizę jungowską. Pracuję w języku polskim i angielskim, z różnego rodzaju problemami i zaburzeniami. Obecnie pracuję w gabinecie prywatnym, jednak w przeszłości współpracowałem z kilkoma różnymi ośrodkami i klinikami zajmującymi się pomocą psychologiczną. Między innymi przez kilka lat pracowałem jako terapeuta w klinice w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii. To doświadczenie przygotowało mnie również do pracy z obcokrajowcami oraz osobami z innych kręgów kulturowych. Uwrażliwiło mnie na trudności związane nie tylko z koniecznością codziennego posługiwania się obcym językiem, lecz przede wszystkim z  koniecznością życia w obcej kulturze i konfrontacji z nią.


 W swojej pracy opieram się na analitycznym sposobie myślenia o psychice, wyrosłym ze szkoły psychologii analitycznej Carla Gustava Junga. Łączę w niej również elementy innych podejść, pozostając otwartym na kierunek toczącego się procesu terapii oraz potrzeby pacjenta wynikające z jego aktualnej sytuacji. Korzystam także z innych szkół współczesnej psychoanalizy. Taka otwartość jest dla mnie jedną z ważnych zasad w psychologii jungowskiej oraz post-jungowskiej. W pracy z dziećmi łączę elementy myślenia analitycznego z innymi szkołami psychoterapii dzieci. Opieram się na podejściach niedyrektywnych, podążając za dzieckiem. Podstawowym sposobem pracy jest zabawa, która dla dziecka jest naturalnym językiem rozumienia świata i wyrażania siebie.


Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę z następującymi problemami:

W PSYCHOTERAPII DZIECI:
 • Problemy emocjonalne (lęk, agresja)
 • Problemy adaptacyjne
 • Zaburzenia związane z problemami rodzinnymi
 • Zespół nadpobudliwości ruchowej i deficytów uwagi (ADHD)
 • Całościowe zaburzenia rozwoju (spektrum autystyczne)

 

W PSYCHOTERAPII DOROSŁYCH:
 • Depresje
 • Kryzysy życiowe
 • Nerwice
 • Problemy w relacjach
 • Rozwój osobowości
 • Zaburzenia lękowe
 • Doświadczenia traumatyczne
 • Zaburzenia odżywiania
 • Zaburzenia psychotyczne (jeśli w remisji i objęte pomocą psychiatryczną)
 • Zaburzenia osobowości