Zajmuję się pomocą psychologiczną oraz psychoterapią od 2000 roku. Z wykształcenia jestem psychologiem i filozofem – ukończyłem studia w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w katedrze psychologii klinicznej dziecka. Studiowałem również psychologię kliniczną w California Institute of Integral Studies w San Francisco oraz w Institute of Transpersonal Psychology w Palo Alto. W trakcie studiów psychologicznych, późniejszych staży i samodzielnej praktyki klinicznej pracowałem w kilku różnych ośrodkach psychoterapii: w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, w Psychiatrycznym Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie (filii Mazowieckiego Centrum Neurorehabilitacji i Psychiatrii w Zagórzu), w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Osobistego „Dobra 4” w Warszawie, w Centrum Terapii „Dialog” w Warszawie, w klinice psychologicznej Centrum Medycznego ENEL-MED, w klinice psychoterapeutycznej Instytutu C.G. Junga w San Francisco. Każdy z tych ośrodków reprezentuje odmienne podejście do zdrowia psychicznego i procesu leczenia. Pracowałem tam z dziećmi i osobami dorosłymi wykorzystując różne koncepcje: humanistyczną, poznawczą, systemową oraz psychodynamiczną. Współpracowałem z terapeutami reprezentującymi te podejścia, a także z psychiatrami leczącymi farmakoterapią. Obecnie różnorodność doświadczenia pozwala mi na korzystanie z elementów różnych szkół psychoterapii.


Głównym punktem odniesienia w rozumieniu psychiki, jej zaburzeń i procesu leczenia, jest dla mnie psychologia analityczna Carla Gustava Junga. W tym nurcie ukończyłem swoje szkolenie całościowe. Jestem certyfikowanym psychoanalitykiem jungowskim i Członkiem Indywidualnym Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Analitycznej (IAAP). Z psychologią analityczną jestem związany przez całe życie zawodowe: począwszy od studiów teoretycznych, poprzez szkolenie w psychoanalizie, aż do obecnej pracy z pacjentami. Uczestniczyłem w rozwoju klinicznego wymiaru psychologii C.G. Junga w Polsce od początku. Byłem członkiem-założycielem i wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej – pierwszej polskiej organizacji zrzeszającej osoby szkolące się w psychoanalizie jungowskiej i praktykujące ją, która została rozpoznana przez IAAP. Obecnie należę do Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej (PTPJ), która jest drugą z takich organizacji profesjonalnych w naszym kraju, i której również jestem członkiem-założycielem. Począwszy od 1998 roku w sposób ciągły rozwijam swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinie psychologii analitycznej i psychoanalizy jungowskiej.


W latach 1998-2001 ukończyłem pierwsze polskie kliniczne szkolenie w psychologii analitycznej zorganizowane wspólnie przez IAAP i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. W latach 2003-2007 odbyłem dalsze szkolenie w psychoanalizie jungowskiej, w Instytucie C.G. Junga w San Francisco. Od powrotu do Polski kontynuuję pracę kliniczną w nurcie jungowskim. Pracuję też dydaktycznie – prowadzę seminaria w szkoleniach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej. Począwszy od 2001 roku kilkukrotnie uczestniczyłem w corocznych międzynarodowych zjazdach grupy psychoanalityków dziecięcych IAAP (Workshop for Analytical Psychology in Childhood and Adolescence). W latach 2008-2010 ukończyłem szkolenie w Terapii Piaskownicą (Sandplay Therapy), zorganizowane przy współpracy terapeutów Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Sandplay (ISST) i atestowane przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, którą również wykorzystuję w swojej pracy terapeutycznej z dziećmi i z osobami dorosłymi.


Proces psychoterapii w moim rozumieniu wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością wobec osób, z którymi pracuję. Dlatego idea ciągłego rozwoju i pogłębiania wiedzy oraz kompetencji jest ważną częścią mojej aktywności zawodowej. Również dlatego elementem mojej etyki zawodowej jest poddawanie swojej pracy regularnej superwizji. Aktualnie moim superwizorem jest brytyjski analityk jungowski, członek IAAP.